Dall Energy
Solutions
Projects
Newsletter
About
Awards
Dansk
Om Dall Energy
Dall Energy Biomasseovn
ORC = Organic Rankine Cycle
Presse
Representations

Dall Energy Biomasseovn

De væsentligste fordele ved Dall Energy´s  prisbelønnede biomasse ovn er:

  • Stor brændselsfleksibilitet
  • Ultra lave emissioner (Støv, CO, NOx)
  • Driftsområde: 10-100%

Øvrige fordele er : meget stabil drift, lavt støjniveau, lave vedligeholdelsesomkostninger, lavt elforbrug, mindre plads. 

 

I Dall Energy ovnen omsættes biomassen i to trin:

 

Trin 1 : Biomasse omsættes til aske og gas.

I bunden af ovnen omdannes biomassen til gas og aske i en såkaldt ”modstrømsforgasningsproces”. Ovnen laver en helt ren aske, som føres bort med snegle. Asken køles med forgasningsluften, så sneglenes temperatur er omkring 100C, og aske sneglene har herved meget lang levetid..

 

Trin 2 : Gassen fra trin 1 udbrændes fuldstændigt.

Luft tilsættes over brændselslaget og gassen brændes i brændkammeret over brændselslaget. Gasforbrændingen afgiver varme ved stråling til toplaget af biomassen og derved sker der en hurtig og effektiv tørring af biomassen. Temperaturen af gasforbrændingen reguleres ved at recirkulere kold røggas til ovnen


 


 

 System beskrivelse

20110224_DallEnergy_All_colour.jpg

Layout af 5 MW Dall Energy anlæg, med maskinanlæg og flislager.

 

Kedel

Fra ovnen ledes røggassen gennem en kedel. Eftersom røgen fra en Dall Energy ovn har omkring 98-99% mindre støv end røg fra en normal biomasse ovn er drift og vedligehold af kedlen meget simpel i forhold til i standard biomasse anlæg.

Røggas skrubber

Efter kedlen køles røgen i Quenchen til under 100°C.

I bunden af Quenchen opsamles de støvpartikler, der er i røgen. Vand fra bunden af quench benyttes til aske befugtning. Der er således ikke et separat aske filter system i røggasskrubberen i et Dall Energy anlæg.

Selve Røggasskrubberen er en totrinsskrubber af typen ”packed bed”, hvor røggassen køles og udkondenserer vand i to trin:

  1. I den nederste sektion køles røgen af kondensat, der er kølet af returvandet fra fjernvarmesystemet. Denne sektion svarer til standard røggas skrubbere.

  2. I den øvre sektion køles røgen yderligere af kondensat, der er kølet i luftopfugteren. Dette kondensat er omkring 25°C, hvorved røggassen kan blive helt ned til 30°C. Dette resulterer i en meget høj virkningsgrad.

Øverst i røggasskrubberen er endemistor (dråbefang)

Luftbefugtere

Både primær luften og sekundærluften befugtes. Luftbefugterne giver en række fordele for systemet:

  • Højere energivirkningsgrad

  • Bedre forhold i forgasseren (forhindrer slaggedannelse).

  • Bedre forhold i gasforbrændingsdelen: Lavere temperatur og dermed NOx

Luftbefugterne er som røggasskrubberenlavet af glasfiber med fyldlegemer og med dråbefang.

bund